• DK
  • GB

Tyndfilmssolceller

Udseende
Tyndfilmssolcellepaneler er kendtegnet ved en meget ensartet mørk overflade.

Opbygning og effektivitet
Effekten af tyndfilmssolcellepaneler afhænger betydeligt at placeringen. Under optimale forhold, retning mod syd og ingen skygger, vil man se, at effekten af tyndfilmssolceller er lavere sammenlignet med krystallinske solceller.
Derimod er tyndfilmssolcellepanelernes effekt under ikke optimale forhold bedre.

  • Eurowind Energy Solution A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • post@ewes.dk