• DK
  • GB


Kun boliger vil få støtte til solceller

Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte.


d. 12-06-2013 - 11:37

Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Samtidig bliver det kun private husejere, lejeboliger og fællesanlæg, der kan få støtten.

Aftalen vil indgå som et ændringsforslag til L199 (lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi). Ændringsforslaget blev offentliggjort i Folketingstidende den 11. juni 2013. Loven ventes vedtaget, inden Folketinget tager på sommerferie, men de nye regler for støtte til solceller har virkning fra den 11. juni 2013.

Med loven vil det ikke være muligt at få forhøjet støtte til solcelleanlæg på bar mark eller anlæg på tagflader over 6 kW pr. bolig. Hvis man ønsker at investere i et solcelleanlæg, skal man først have tilsagn fra Energinet.dk. Det skal sikre, at loftet på de 20 MW årligt bliver overholdt.

Private boligejere, almennyttige boligforeninger og andelsboligforeninger, der får tilsagn under den første pulje, vil få en forhøjet støtte på 1,30 kr/kWh, der sendes ud på elnettet. Alle andre får 60 øre/kWh de første ti år, og 40 øre/kWh i de efterfølgende ti år.

Husk at Eurowind Energy Solutions A/S fortsat sælger til private, og det er stadig fordelagtigt for private at etablere solcelleanlæg. Kontakt os her for at høre mere om dine muligheder!

 

Klik her for at læse mere om den nye lovgivning på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside.

Kilde: http://www.kemin.dk/da-dk/nyhederogpresse/pressemeddelelser/2013/sider/kunboligervilfaastoettetilsolceller.aspx

  • Eurowind Energy Solution A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • post@ewes.dk