• DK
  • GB


Ny støtteordning for virksomheder

Som følge af energiaftalen er der en ny støtteordning ”VE til proces” på vej til erhvervslivet


d. 10-06-2013 - 15:52

En ny tilskudsordning er under etablering som opfølgning på Energiaftalen, der blev vedtaget i foråret 2012. Ordningen er målrettet til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme.

Tilskudsordningen oprettes under forudsætning af, at Lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser træder i kraft d. 1. juli 2013. For ordningen er der etableret en pulje på 250 mio. i 2013 og 500 mio. årligt fra 2014. der fastholdes frem til 2020. 

Tilskuddet gives som investeringsstøtte til:
 
·    Konvertering af anlæg fra fossile brændsler til vedvarende energi, eksempelvis biomasse, varmepumper, solfangere, solceller, vindmøller og biogas.
·    Konvertering af anlæg fra fossile brændsler til fjernvarme, eksempelvis skrotning af et fossilt brændselsanlæg, der erstattes med tilslutning til fjernvarme.
·    Energibesparende tiltag i forbindelse med en af ovennævnte konverteringer.

Energistyrelsen forventer at kunne modtage ansøgninger fra 1. august 2013. Ansøgninger behandles efterhånden som Energistyrelsen modtager disse, og tilsagn gives løbende.  

Vi afventer nyeste nyt om den kommende støtteordning og holder os løbende opdateret om ordningen. 

Læs mere om den kommende støtteordning her

Kilde: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/omstilling-vedvarende-energi-virksomheder

  • Eurowind Energy Solution A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • post@ewes.dk