• DK
  • GB


Årsopgørelse 2012 for solcelleejere

Se, hvad du skal oplyse på årsopgørelsen 


d. 08-03-2013 - 11:58

Skematiske metode eller deb regnskabsmæssige metode?
Du skal vælge mellem den skematiske metode og den regnskabsmæssige metode

Når du oplyser om dine indtægter på solcelleanlægget, skal du vælge mellem den skematiske metode og den regnskabsmæssige metode. Du skal bruge samme metode i al den tid, du ejer anlægget. Hvis du i forvejen har et andet vedvarende energianlæg (fx en vindmølle), skal du bruge den samme metode, som du bruger for dette anlæg.

For begge metoder gælder, at anlægget skal:

  • Være købt, eller at der skal være indgået en bindende aftale, senest den 19. november 2012
  • Have en installeret effekt på op til 6 kW
  • Være tilmeldt Energinet.dk.

 

Den skematiske metode

Den skematiske metode er enkel. Du bliver ikke beskattet af de første 7.000 kr., du tjener på solcelleanlægget om året. Til gengæld skal du oplyse 60 procent af beløbet over 7.000 kr. som indtægt på årsopgørelsen i rubrik 20.

Her kan du læse mere om den skematiske metode og se eksempler på, hvordan du bruger den:

Den skematiske ordning for skat af vedvarende energianlæg

 

Den regnskabsmæssige metode

Når du vælger den regnskabsmæssige metode, bliver du betragtet som en virksomhed, der driver og producerer strøm på dit solcelleanlæg. Du skal betale skat af hele energiproduktionen - både den del, du sælger, og den del, du selv bruger. Hvert år skal du lave et regnskab, som indeholder dine indtægter, udgifter og afskrivninger på solcelleanlægget. Overskuddet eller underskuddet af virksomheden skal du oplyse i rubrik 111 eller rubrik 112 på årsopgørelsen eller selvangivelsen.

Læs mere om, hvordan du bruger den regnskabsmæssige metode. Her finder du også udførlig vejledning om, hvordan du får selvangivet:

Skat efter de regler, der gælder for virksomheder

Hvis du har spørgsmål

Du kan læse mere om reglerne for solcelleanlæg på skat.dk/solceller.

Har du spørgsmål, kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 12 37 i perioden indtil den 1. maj 2013 og herefter på telefon 72 22 18 18.


  • Eurowind Energy Solution A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • post@ewes.dk