• DK
  • GB

Placering og tilladelse

Placering af husstandsmøllen har afgørende betydning for møllens produktion og dermed dine besparelser

Placering
Når man ønsker en husstandsmølle, er det vigtigt, at man ser på de lokale forhold for at finde den optimale placering. Vi besigtiger altid det ønskede område for møllen, inden vi rådgiver dig. Her ser vi bl.a. på omgivende bygninger og træer, da disse forhold har afgørende betydning for møllens produktion, og dermed din økonomi i møllen.

Braun Antaris møllen er særlig velegnet til placering på kyster og andre områder med høj vind grundet møllens robuste design.

Klik her for at se vindressourcekort for Danmark

Tilladelser
Inden opstilling af husstandsmølle skal du henvende dig til kommunen.
Kommunen vil bl.a. undesøge byggelovens bestemmelser i forhold til veje og naboskel, og i nogle kommuner skal der indhentes landzonetilladelse.

Efter opstilling vil kommunen undersøge, om møllen overholder støjbestemmelser.

Vi hjælper dig igennem alle faser - lige fra idé til driftsættelse og sikrer dig, at du har alle nødvendige informationer.
  • Eurowind Energy Solution A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • post@ewes.dk