• DK
  • GB

Love & Publikationer

Retninglinier for opstilling af husstandsmøller


Den nye VE-lov blev vedtaget i Folketinget den 30. maj. Denne lov indebærer en forhøjelse af støtten til små husstandsmøller, hvilket vil sige vindmøller med en installeret effekt på max 25 kW, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Fremover udgør pristillægget sammen med markedsprisen til overskudsproduktionen fra husstandsvindmøller således 250 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet for vindmøller med en installeret effekt på 10 kW eller derunder og 150 øre pr. kWh for vindmøller med en installeret effekt på over 10 kW.

De nye tilskudsregler gælder som udgangspunkt for vindmøller nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.

Læs mere om loven her

  • Eurowind Energy Solution A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • post@ewes.dk